Comfort Payroll is een landelijk opererend payroll bedrijf

We willen ons onderscheiden door verder te kijken binnen organisaties dan de vraag naar payroll.

Landelijke payroll

Flexibiliteit en verminderen van risico’s zijn termen die veel ondernemers aanspreekt, Comfort Payroll kan u daarbij helpen.

Comfort Payroll is een landelijk opererend payroll bedrijf. Ze geven de mogelijkheid aan bedrijven om hun personeelsbestand flexibeler in te richten en/of hun juridisch werkgeverschap en de daarbij behorende verplichtingen uit te besteden. Daarnaast biedt Comfort Payroll uitzendbureaus de mogelijkheid om hun backoffice bij Comfort Payroll onder te brengen zodat zij zich op hun core-business kunnen richten. Het onderscheidende vermogen zit in het feit dat Comfort Payroll bedrijven uitgebreid en goed wil informeren over de payroll- en contractmogelijkheden die er voor hen zijn.

Waar wij ons in specialiseren