Comfort Payroll is een landelijk opererend payroll bedrijf

We willen ons onderscheiden door verder te kijken binnen organisaties dan de vraag naar payroll.

Over ons

De wereld gaat steeds sneller, we moeten steeds vaker veranderen van koers en aanpassen aan ontwikkelingen die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Niks is vervelender als dat je als organisatie je moeilijk kan aanpassen en dit veel moeite dan wel kosten met zich meebrengt.

Een grote post binnen organisaties is hun personeelsbestand en zit bij veel bedrijven vast. Wanneer er (grote) veranderingen zijn binnen deze organisaties blijkt dit een post te zijn waar men weinig me kan schuiven en levert dit vaak grote problemen op.

Wij geloven dan ook in een meer flexibele arbeidsmarkt waar bedrijven makkelijker in kunnen spelen op veranderingen en medewerkers gemotiveerder aan het werk zijn. Uiteraard zal er altijd een vaste kern of basis moeten zijn om de continuïteit te waarborgen.

Momenteel is payroll een goede oplossing om flexibiliteit te creëren in het personeelsbestand.

Belangrijk is wel dat er binnen payrollorganisaties diverse contractmogelijkheden zijn en ze allen hun eigen voor- en nadelen hebben.

Comfort Payroll maakt het verschil door goed te kijken naar de behoeften van opdrachtgever danwel functie en zal zo met een goed mogelijk advies komen.

Voor info over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen →

Waar wij ons in specialiseren