Terug naar overzicht

Vraag

Ik heb last van een hoog verzuim, wat kan ik doen?

Antwoord

Is er binnen jouw organisatie sprake van hoog verzuim? Comfort Payroll biedt daarvoor een oplossing waardoor je alleen de gewerkte uren van jouw medewerkers uitbetaalt. Comfort Payroll draagt daarbij het risico van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Is er binnen jouw bedrijf sprake van verzuim?

Iedere organisatie heeft te maken met verzuim. Diverse factoren dragen hier binnen een organisatie aan bij. De werksfeer, manier van leidinggeven en het aantal verantwoordelijkheden die een werknemer heeft kunnen van invloed zijn op hoe hoog het verzuim is. Hoe hoog de drempel is om te verzuimen heeft als laatste invloed op het verzuimpercentage binnen een organisatie.

De invloed van hoog verzuim

Wanneer er hoog verzuim optreedt binnen jouw organisatie kan dit veel invloed hebben op een bedrijf. Niet alleen de werksfeer binnen jouw organisatie wordt hierdoor beïnvloed maar je hebt hierdoor ook te maken met de overige lasten van het verzuim. Wanneer er hoog verzuim binnen jouw organisatie optreedt biedt Comfort Payroll een oplossing.

‘’Sinds ik in contact ben gekomen met Comfort Payroll ben ik zelf niet meer verantwoordelijk voor de lasten van hoog verzuim binnen mijn organisatie.’’

Wat wij van jou uit handen nemen

Wij kunnen het ons voorstellen dat je de risico’s van jouw personeel niet wil dragen wanneer er sprake is van hoog verzuim. Comfort Payroll neemt deze risico’s en de loonadministratie van je over. Comfort Payroll verzorgt namelijk de complete personeels- en salarisadministratie waarbij we personeel 5,5 jaar in tijdelijke dienst kunnen houden zonder dat jij de risico’s hiervan draagt.

Wij zijn verantwoordelijk

Wanneer jij als organisatie Comfort Payroll inschakelt worden wij de juridische werkgever van jouw werknemers en zijn wij verantwoordelijk voor alle werkgeversverplichtingen. De medewerker valt hiermee onder de CAO voor de uitzendbranche, waar andere regels gelden dan binnen de CAO voor uw branche.

Betaal enkel gewerkte uren

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en aansturing op de werkvloer. Comfort Payroll doet de personeelsadministratie, de arbeidscontracten en draagt het risico bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Zo betaalt je alleen de gewerkte uren en draag je geen risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

Wil je meer weten of kijken wat Comfort Payroll voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op of vraag een kennismaking aan.