Terug naar overzicht

Vraag

Welke werkzaamheden nemen jullie van mij over?

Antwoord

Wij nemen bijna alle personeelsadministratie over, concreet is dit:

 • Opstellen arbeidscontracten en zorgen voor de ondertekening
 • Opstellen voorwaarden voor secundaire arbeidsvoorwaarden als reiskosten en bonussen
 • Contact met verzuimverzekering
 • Pensioenen
 • Urenregistratie en verwerking
 • Lonen uitbetalen, loonstroken en jaaropgaven
 • Loonbelasting
 • Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren
 • Communicatie met medewerkers over zaken rondom contracten en salaris
 • Ziekteverzuimregistratie
 • Verlofregistratie
 • Hulp bij landurige ziekte, zoals begeleiding en re-integratie
 • Salaris tijdens ziekteverzuim